Piekary ŚląskieBiznes Oferty inwestycyjne

Oferty inwestycyjne

logo
Investment areas Nieruchomości niezabudowane
Nieruchomość przy ul. Podmiejskiej (II linia zabudowy)

Cena wywoławcza nieruchomości: 850.000 zł netto Opis nieruchomości: Szczegółowy opis nieruchomości zawiera ogłoszenie o drugim przetargu stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr ORo.0050.790.2017 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 października 2017 r.

Published: 25.10.2017
logo
Residential areas
Nieruchomość przy ul. Grabowej.

skomunikowanie nieruchomości: Od strony drogi publicznej ul. Grabowej . opis nieruchomości: Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w Zarządzeniu Nr ORo.0050.735.2017 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 11 października 2017 r. dotyczącym ogłoszenia rokowań. stan postępowania:

Published: 12.10.2017
logo
Nieruchomości zabudowane
Nieruchomość zabudowana – ul. Długosza 90.

forma zbycia: Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste oraz sprzedaż prawa własności budynku w drodze przetargu. przeznaczenie w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego: Nieruchomość objęta jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym, położona jest na ...

Published: 13.07.2017
logo
Nieruchomości niezabudowane
Nieruchomość niezabudowana ul. Stara (przy drodze wojewódzkiej nr 911)

przeznaczenie w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego: Nieruchomość objęta jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym, położona jest w obszarze oznaczonym symbolem A 40 P – tereny działalności produkcyjnej, baz i składów o przeznaczeniu podstawowym: tereny produkcji, ...

Published: 12.07.2017
logo
Nieruchomości niezabudowane
Nieruchomość przy ul. Bytomskiej.

Forma zbycia: Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu. Przeznaczenie w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego: A 33 U - tereny usług oraz A 35 Z – tereny zieleni nieurządzonej (około 200 m). Uchwała Nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 31 maj...

Published: 12.07.2017
dodaj
Find
Local business


Add your business to local business directory and business directory
dodaj