Piekary ŚląskieBiznes Oferty inwestycyjneTereny zabudowy mieszkaniowejNieruchomość przy ul. Grabowej.

Opublikowano: 12.10.2017

Nieruchomość przy ul. Grabowej.

Pliki do pobrania

Położenie Nazwa lokalizacji ul. Grabowa
Miasto Piekary Śląskie
Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia terenu 540 m2
Kształt działki trapez prostokątny
Możliwość powiększenia terenu NIE
Możliwość pomniejszenia terenu NIE
Oznaczenia geodezyjne Numer działki działka nr 51
Księga wieczysta GL1T/00025005/5
Informacje dotyczące nieruchomości Właściciel Gmina Piekary Śląskie
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego TAK. Uchwała Nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym.
Przeznaczenie w MPZP B 29 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o przeznaczeniu podstawowym: tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w tym zabudowa bliźniacza, szeregowa i małe zespoły mieszkaniowe.
Forma zbytu
Sprzedaż prawa własności w drodze przetargu TAK - rokowania.
miejsce przetargu Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 92, pok. 207
Data przetargu 21 listopada 2017 r., godz. 10.00

skomunikowanie nieruchomości:
Od strony drogi publicznej ul. Grabowej .

opis nieruchomości:
Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w Zarządzeniu Nr ORo.0050.735.2017 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 11 października 2017 r. dotyczącym ogłoszenia rokowań.

stan postępowania:
Ogłoszono rokowania na sprzedaż nieruchomości – pełna treść ogłoszenia o rokowaniach.

MAPA nieruchomości – SIP Piekary Śląskie.

Mapa nieruchomości z infrastrukturą techniczną – SIP Piekary Śląskie.

dodaj
Znajdź
lokalny biznes
Dodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj