Piekary ŚląskieBiznes Oferty inwestycyjneTereny zabudowy mieszkaniowejNieruchomość gruntowa w rejonie ul. Skłodowskiej-Curie i Partyzantów.

Opublikowano: 18.10.2017

Nieruchomość gruntowa w rejonie ul. Skłodowskiej-Curie i Partyzantów.

Położenie Nazwa lokalizacji Brzozowice Kamień, rejon ulicy Skłodowskiej-Curie i Partyzantów
Miasto Piekary Śląskie
Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia terenu 660 m2
Kształt działki regularny, z wcięciem w południowo-zachodniej części
Możliwość powiększenia terenu NIE
Możliwość pomniejszenia terenu NIE
Oznaczenia geodezyjne Numer działki 4549/360
Księga wieczysta GL1T/00056977/5
Informacje dotyczące nieruchomości Właściciel Gmina Piekary Śląskie
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego TAK. Uchwała Nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym.
Przeznaczenie w MPZP F 70 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o przeznaczeniu podstawowym: tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w tym zabudowa bliźniacza, szeregowa i małe zespoły mieszkaniowe,
Forma zbytu Infrastruktura woda, prąd
Sprzedaż prawa własności w drodze przetargu TAK - opublikowano wykaz nieruchomości.
miejsce przetargu Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 92, pok. 207
Data przetargu 23 listopada 2017 r., godz. 10.00

skomunikowanie nieruchomości:
Od strony ul. Skłodowskiej-Curie (wjazd pomiędzy budynkami nr 37 i 39) pośrednio poprzez ustanowioną przy sprzedaży służebność gruntową (drogę konieczną).

opis nieruchomości:
Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w Zarządzeniu Nr ORo.0050.757.2017 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 18 października 2017 r.

stan postępowania:
Ogłoszono pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu.

MAPA nieruchomości – SIP Miasta Piekary Śląskie.

dodaj
Znajdź
lokalny biznes
Dodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj