Piekary ŚląskieBiznes Oferty inwestycyjneNieruchomości niezabudowaneNieruchomość przy ul. Podmiejskiej (II linia zabudowy)

Opublikowano: 25.10.2017

Nieruchomość przy ul. Podmiejskiej (II linia zabudowy)

Położenie Nazwa lokalizacji przy drodze wewnętrznej, w rejonie ul. Podmiejskiej (druga linia zabudowy)
Miasto Piekary Śląskie
Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia terenu 0,7839 ha.
Kształt działki nieregularny
Możliwość powiększenia terenu NIE
Możliwość pomniejszenia terenu NIE
Oznaczenia geodezyjne Numer działki 858/48, 864/48, 861/35
Księga wieczysta GL1T/00075881/4
Informacje dotyczące nieruchomości Właściciel Gmina Piekary Śląskie
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego TAK. Uchwała Nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym.
Przeznaczenie w MPZP A2P - tereny działalności produkcyjnej, baz i składów.
Forma zbytu Infrastruktura woda, prąd, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa
Sprzedaż prawa własności w drodze przetargu Oddanie nieruchomości w użytkowanie na okres 99 lat w drodze przetargu
miejsce przetargu Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 92, pok. 207
Data przetargu 10 stycznia 2018 r., godz. 10.00

Cena wywoławcza nieruchomości:
850.000 zł netto

Opis nieruchomości:
Szczegółowy opis nieruchomości zawiera ogłoszenie o drugim przetargu stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr ORo.0050.790.2017 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 października 2017 r.

Skomunikowanie nieruchomości:
Nieruchomość skomunikowana zostanie z drogą publiczną ulicą Podmiejską poprzez zaprojektowaną i obecnie realizowaną drogę wewnętrzną o szerokości 7 m (decyzja nr 211/16 z dnia 12.09.2016 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym i poprzemysłowym w Piekarach Śląskich” w tym budowę drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem), zapewniającą skomunikowanie i dostęp do drogi publicznej również nieruchomościom przyległym. Zapewnienie dostępu do drogi publicznej polegało będzie na ustanowieniu służebności gruntowej (drogi koniecznej) na działce nr 866/48 w pasie terenu o szerokości 7 m i długości 122 m oraz na obszarze o wymiarach 8 m / 23 m który usytuowany zostanie pomiędzy pasem służebności a zachodnią granicą działki nr 864/48 jako teren do urządzenia zjazdu na nieruchomość GL1T/00075881/4 (działkę nr 864/48) stosownie do treści Zarządzenia Nr ORo.0050.400.2017 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wyrażenie zgody na ustanowienie służebności gruntowej obciążającej nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Piekary Śląskie, objętą księgą wieczystą GL1T/00049582/7. Powierzchnia terenu na której zostanie ustanowiona służebność gruntowa wynosi łącznie 1038 m2 (pas terenu o wymiarach 7m / 122 m oraz obszar o wymiarach 8m / 23m).

Stan postępowania:
Ogłoszono drugi przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu.

 

MAPA nieruchomości – SIP Miasta Piekary Śląskie

dodaj
Znajdź
lokalny biznes
Dodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj