Piekary ŚląskieBiznes Oferty inwestycyjne

Oferty inwestycyjne

logo
Жилые районы
Nieruchomość przy ul. Grabowej.

skomunikowanie nieruchomości: Od strony drogi publicznej ul. Grabowej . opis nieruchomości: Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w Zarządzeniu Nr ORo.0050.601.2017 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 21 sierpnia 2017 r. dotyczącym ogłoszenia drugiego przetargu. stan postępowania:

Opublikowano: 21.08.2017
logo
Nieruchomości zabudowane
Nieruchomość zabudowana — ul. Długosza 90.

forma zbycia: Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste oraz sprzedaż prawa własności budynku w drodze przetargu. przeznaczenie w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego: Nieruchomość objęta jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym, położona jest na ...

Opublikowano: 13.07.2017
logo
Nieruchomości niezabudowane
Nieruchomość niezabudowana ul. Stara (przy drodze wojewódzkiej nr 911)

przeznaczenie w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego: Nieruchomość objęta jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym, położona jest w obszarze oznaczonym symbolem A 40 P – tereny działalności produkcyjnej, baz i składów o przeznaczeniu podstawowym: tereny produkcji, ...

Opublikowano: 12.07.2017
logo
Nieruchomości niezabudowane
Nieruchomość przy ul. Bytomskiej.

Forma zbycia: Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu. Przeznaczenie w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego: A 33 U - tereny usług oraz A 35 Z – tereny zieleni nieurządzonej (około 200 m). Uchwała Nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 31 maj...

Opublikowano: 12.07.2017
logo
Жилые районы
Nieruchomość przy ul. Daaba

skomunikowanie nieruchomości: Działka położona bezpośrednio przy drodze wewnętrznej ul. Daaba. Skomunikowanie z drogą publiczną poprzez służebność gruntową (drogę konieczną) na długości 130 m licząc od skrzyżowania ulic Daaba i Asnyka. opis nieruchomości: Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w Zarządzeniu Nr ORo...

Opublikowano: 12.07.2017
dodaj
Найти
Местный бизнес


Добавить компанию в каталог lokanych компаний и предпринимателей
dodaj