Piekary ŚląskieBiznes Atuty miasta

Atuty miasta

A A A

Atuty miasta

Piekary Śląskie – miasto o długoletnich tradycjach oraz Duchowa Stolica Śląska. Jednak dziś Piekary to przede wszystkim atrakcyjne miejsce dla Twojego biznesu. Lokalizacja na styku autostrad A1 i A4, bliskość międzynarodowego portu lotniczego Katowice Airport oraz położenie w Aglomeracji Górnośląskiej gwarantują łatwy dostęp do regionalnego, krajowego, jak i europejskiego rynku. Dzięki korzystnej lokalizacji, dobrze rozwiniętej komunikacji miejskiej i infrastrukturze drogowej firmy prowadzące działalność mogą z powodzeniem rekrutować ludzi z innych części aglomeracji – dobrze wykształconych absolwentów szkół wyższych oraz doświadczonych pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych. Piekary Śląskie dysponują szeroką ofertą terenów inwestycyjnych i zespołem gwarantującym kompleksowe wsparcie inwestycyjne.

 
Potencjał lokalizacyjny

 • Doskonałe połączenia drogowe z lokalnymi, głównymi i europejskimi ośrodkami biznesu
 • Położenie bezpośrednio przy węźle autostrady A1
 • 20 min od największego węzła autostradowego w Europie (Gliwice-Sośnica)
 • Dobrze rozwinięta infrastruktura kolejowa oraz lotnicza
 • 20 km od Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice – Pyrzowice
 • 70 km od Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice
 • 190 km od Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław-Starachowice
 • 20 km od Międzynarodowego Centrum Logistycznego w Sławkowie

Potencjał inwestycyjny i przynależność do Strefy Ekonomicznej
Piekary Śląskie mają duży potencjał inwestycyjny. Dysponują bogatą ofertą terenów przeznaczonych pod działalność produkcyjną, usługową oraz rekreacyjną o różnych powierzchniach. Miasto zapewnia również dostęp do terenów włączonych do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefy Tyskiej położonych bezpośrednio przy węźle autostrady A1 oraz w sąsiedztwie Strefy Aktywności Gospodarczej. Uzupełnieniem oferty są tereny inwestycyjne oferowane w ramach Parku Przemysłowo – Technologicznego EkoPark Sp. z o.o.

Miasto zapewnia atrakcyjne ceny oferowanych terenów inwestycyjnych!

Kompleksowa obsługa inwestora
Piekary Śląskie wspierają inwestora na każdym etapie procesu inwestycyjnego, przede wszystkim pomagając w pozyskaniu i realizacji decyzji administracyjnych. Miasto oferuje również pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z samą inwestycją, koordynując współpracę między inwestorem a poszczególnymi wydziałami urzędu oraz gestorami sieci.

Wsparcie w ramach szeroko pojętej działalności inwestycyjnej zapewnia Biuro Obsługi Inwestora, którego działalność skierowana jest do wszystkich zainteresowanych rozwojem biznesu w Piekarach Śląskich. Fachowa pomoc oferowana jest każdemu przedsiębiorcy, poczynając od małych zamierzeń budowlanych, poprzez lokalizacje centrów nowoczesnych usług, a kończąc na wielkich przedsięwzięciach inwestycyjnych.

Biuro Obsługi Inwestora współpracuje z takimi jednostkami i organizacjami jak Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna czy Śląskim Centrum Przedsiębiorczości.

Nowe tradycje biznesu
Miasto wyróżnia się długimi tradycjami przemysłowymi, a co za tym idzie dobrze rozwiniętym sektorem przedsiębiorstw produkcyjnych. Przemysłowe oblicze miasta ukształtowane zostało głównie przez górnictwo węgla kamiennego, które aktualnie poddane jest procesowi restrukturyzacji.

Na terenie miasta działa ponad 4,5 tys. podmiotów gospodarczych. Są wśród nich wiodący dostawcy usług, a także od lat pozostający w ścisłej czołówce producenci na rynkach polskich i zagranicznych.  Piekarskie firmy notowane są na giełdach, co wskazuje na ich znaczącą pozycję nie tylko w regionie, ale również w całym kraju.

Dziś na piekarskiej arenie biznesowej swą działalność prowadzą między innymi firmy z branży metalurgicznej i energetycznej, które w szczególności ukierunkowane są na przedsięwzięcia związane z odnawialnymi źródłami energii i ochroną środowiska. Firmy te świadczą usługi związane z przetwarzaniem i konfekcją metali nieżelaznych oraz produkują wyroby stalowe jednocześnie proponując rozwiązania technologiczne wraz z ich kompleksową realizacją.

Swoją działalność w mieście prowadzą również wiodący w świecie dostawcy opakowań dla przemysłu mięsnego oraz opakowań przemysłowych na bazie tworzyw sztucznych świadczące swoje usługi dla branży motoryzacyjnej.

Piekarscy cukiernicy natomiast tworzą niepowtarzalne słodkie dzieła sztuki poprzez połączenie bogatego doświadczenia, harmonii smaku i wyczucia piękna. Piekarskie przedsiębiorstwa inwestują w nowoczesne technologie oraz nierzadko posiadają własne laboratoria, gdzie prowadzone są analizy i badania. Tworzą tym samym innowacyjne i przyjazne dla środowiska linie produkcyjne.

Miasto pełni również rolę ośrodka o wyspecjalizowanych funkcjach i usługach rozwiniętych na bazie szpitala ortopedyczno-chirurgiczno-urazowego, słynącego z doświadczenia znakomitych specjalistów. Drugim ważnym ośrodkiem, wokół którego skupia się duża część działalności turystycznej jest kompleks sakralny, który od pokoleń przyciąga do miasta pielgrzymów i turystów z całego regionu.

W mieście dominują firmy prowadzące działalność rodzinną, nierzadko z wielopokoleniową tradycją. Dzięki połączeniu doświadczenia, zaangażowania, innowacyjności i stałemu dążeniu do rozwoju piekarskie firmy wyznaczają trendy i standardy w swoich dziedzinach.

Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości
Polityka miasta ukierunkowana jest na rozwój przedsiębiorczości. Miasto jest w trakcie wdrażania Programu Wspierania Przedsiębiorczości, którego efektem będzie wprowadzenie wielu inicjatyw na rzecz stymulowania rozwoju i promocji biznesu.

Piekary Śląskie dbają, aby kontakty przedsiębiorca – miasto cechował profesjonalizm i kompleksowe wsparcie ze strony pracowników Urzędu Miasta w tym również z zakresu dostępu do środków finansowych i dotacji. Kluczem do fachowej obsługi jest przyjazne podejście do osób i firm chcących rozpocząć w Piekarach Śląskich działalność gospodarczą. Stopniowo poszerzane są również działania nastawione na współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami.

Miasto promuje lokalny biznes poprzez prezentację sylwetek firm działających w Piekarach Śląskich na oficjalnej stronie internetowej miasta utworzonej dla przedsiębiorców – www.biznes.piekary.pl.

Ważnym elementem dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości są instytucje otoczenia biznesu zapewniające wsparcie informacyjne i proceduralne dla nowych firm. W Piekarach Śląskich przyjazne otoczenie biznesu tworzą:

 • Park Przemysłowo – Technologiczny EkoPark Sp. z o.o.
 • Inkubator Przedsiębiorczości EkoPark
 • Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
 • Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich
 • Biuro Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Piekary Śląskie

Firmy działające w Piekarach Śląskich mają także możliwość skorzystania ze wsparcia licznych instytucji lokalnych, regionalnych, wojewódzkich i narodowych, oferujących pomoc zarówno inwestorom krajowym, jak i zagranicznym:

 • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – Podstrefa Tyska
 • Śląskie Centrum Obsługi Inwestora
 • Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów
 • Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
 • Regionalne Centrum Biznesu
 • Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
 • Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Fundusz Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia

Miasto zapewnia liczne ulgi, zwolnienia i zachęty dla przedsiębiorców, m.in. zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de mini mis oraz w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. Istnieje również możliwość refundacji kosztów wyposażenia bądź doposażenia stanowiska pracy przy zatrudnieniu bezrobotnego, a także sfinansowania szkoleń w ramach wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy.

Rynek pracy
Na terytorium gminy znajdują się 34 placówki odpowiedzialne za kształcenie dzieci i młodzieży w tym 15 przedszkoli, 12 szkół podstawowych, 4 gimnazja oraz 3 szkoły ponadgimnazjalne. Piekarskie licea i szkoły zawodowe oferują uczniom ciekawą ofertę edukacyjną, prowadząc między innymi najlepsze w regionie klasy policyjne oraz e-sportowe.

Miasto jest częścią Aglomeracji Śląskiej, która cechuje się ogromnymi i różnorodnymi zasobami pracy oraz wielkością i chłonnością rynku zbytu. Potencjalni pracownicy mogą być rekrutowani spośród absolwentów szkół wyższych naszego regionu, który wyróżniany jest mianem drugiego co do wielkości centrum naukowego w Polsce.

Powiatowy Urząd Pracy w Piekar Śląskich udziela specjalistycznego wsparcia w doborze pracowników, dokonując wstępnej preselekcji oraz polecając kandydatów mających najlepsze predyspozycje oraz odpowiednie doświadczenie. Co więcej, prowadzony jest ciągły monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, co pozwala Miastu w efektywny sposób reagować na zmiany rynkowych trendów.

Oferta turystyczno-rekreacyjna
Piekary Śląskie to miejsce, w którym warto zatrzymać się na dłuższą chwilę. Oferta turystyczna jaką ma do zaoferowania miasto spełni oczekiwania każdego przyjezdnego. Jest ona skierowana zarówno dla osób, które preferują aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu, jak i tych którzy stawiają na spotkanie ze sztuką czy historią. Bogata oferta turystyczno-sportowa oraz prężna działalność instytucji kulturalnych sprawiają, że w Piekarach każdy znajdzie coś dla siebie. Uzupełniłem tej oferty jest bogate zaplecze hotelarsko-gastronomiczne z jednym z najlepszych hoteli w kraju – odznaczonym w wielu prestiżowych konkursach.

Atrakcje turystyczne w Piekarach Śląskich:

 • Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich
 • Kopiec Wyzwolenia
 • Schron bojowy zamaskowany w budynku cywilnym (Dom “Strzelca”)
 • Obszar Warowy „Śląsk”
 • Dawny ratusz w Brzezinach Śląskich
 • Zabudowania folwarku von Donnersmmacków
 • Zabytki przemysłu i techniki – dawne szyby kopalni
 • Zabudowania kopalni „Rozalia”
 • Stary młyn w Dąbrówce Wielkiej
 • Pracownia Rzeźb Sakralnych należąca do rodziny Schaeferów
dodaj
Znajdź
lokalny biznesDodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj
Najnowsze wpisy w katalogu firm
Zobacz katalog firm