Piekary ŚląskieBiznes Oferty inwestycyjne

Oferty inwestycyjne

logo
Investment areas Nieruchomości niezabudowane
Tereny Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Piekarach Śląskich

OPIS NIERUCHOMOŚCI: Tereny inwestycyjne włączone do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Tyskiej położone w Piekarach Śląskich, pomiędzy ul. Podmiejską stanowiącą część obwodnicy Piekar Śląskich oraz północnej obwodnicy miasta Bytom (Wrocław – Gliwice – ...

Published: 30.11.2017
logo
Nieruchomości niezabudowane
Nieruchomość przy ul. Bytomskiej

Forma zbycia: Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu. Przeznaczenie w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego: A 33 U - tereny usług oraz A 35 Z – tereny zieleni nieurządzonej (około 200 m). Uchwała Nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 31 maj...

Published: 12.07.2017
logo
Residential areas
Nieruchomość przy ul. Daaba

skomunikowanie nieruchomości: Działka położona bezpośrednio przy drodze wewnętrznej ul. Daaba. Skomunikowanie z drogą publiczną poprzez służebność gruntową (drogę konieczną) na długości 130 m licząc od skrzyżowania ulic Daaba i Asnyka. opis nieruchomości: Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w Zarządzeniu Nr ORo...

Published: 12.07.2017
logo
Residential areas
Nieruchomość przy ul. Wodnej i Długosza.

skomunikowanie nieruchomości: Bezpośrednio od ul. Wodnej w uzgodnieniu z zarządcą drogi. opis nieruchomości: Szczegółowy opis zawiera wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr ORo.0050.248.2017 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 marca 2017 r. stan postępowania: Opublikowa...

Published: 25.05.2017
dodaj
Find
Local business


Add your business to local business directory and business directory
dodaj