Piekary ŚląskieBiznes Oferty inwestycyjneTereny zabudowy mieszkaniowej

Tereny zabudowy mieszkaniowej

logo
Tereny zabudowy mieszkaniowej
Nieruchomość przy ul. Kasztanowej

cena nieruchomości: 100.000 zł netto skomunikowanie nieruchomości: Bezpośrednie, od strony ul. Kasztanowej. stan postępowania: Opublikowano wykaz nieruchomości.

Opublikowano: 19.03.2020
logo
Tereny zabudowy mieszkaniowej
Nieruchomość w rejonie ul. Cichej

cena nieruchomości: 200.000 zł netto skomunikowanie nieruchomości: Pośrednie, poprzez służebność gruntową (drogę konieczną) która ustanowiona zostanie na działce gminnej nr 2529/113 od ulicy Cichej. Szczegółowy opis i zakres służebności zawarty jest w Zarządz...

Opublikowano: 11.03.2020
logo
Tereny zabudowy mieszkaniowej
2 nieruchomości w rejonie ul. Przyjaźni

cena nieruchomości: - działka nr 2372/126: 90.000 zł netto - działka nr 2373/126: 115.000 zł netto skomunikowanie nieruchomości: od ul. Przyjaźni, pośrednio poprzez służebność gruntową ustanowioną przy sprzedaży nieruchomości na działkach gminnych nr 1420/13...

Opublikowano: 29.01.2020
logo
Nieruchomości zabudowane Tereny zabudowy mieszkaniowej
Nieruchomość przy ul. Bocznej 7

Cena nieruchomości: 160.000 PLN. Zbycie nieruchomości następuje z uwzględnieniem ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.), przy czym: - sprzedaż budynku następuje na warunkach określon...

Opublikowano: 28.01.2020
logo
Tereny zabudowy mieszkaniowej
Nieruchomość gruntowa w rejonie ul. Skłodowskiej-Curie i Partyzantów.

skomunikowanie nieruchomości: Od strony ul. Skłodowskiej-Curie (wjazd pomiędzy budynkami nr 37 i 39) pośrednio poprzez ustanowioną przy sprzedaży służebność gruntową (drogę konieczną). Zarządzenie Nr ORo.0050.653.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 17 paź...

Opublikowano: 27.01.2020
dodaj
Znajdź
lokalny biznes
Dodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj