Piekary ŚląskieBiznes Oferty inwestycyjne

Oferty inwestycyjne

logo
Tereny zabudowy mieszkaniowej
Nieruchomość przy ul. Kasztanowej

cena nieruchomości: 100.000 zł netto skomunikowanie nieruchomości: Bezpośrednie, od strony ul. Kasztanowej. stan postępowania: Opublikowano wykaz nieruchomości.

Opublikowano: 19.03.2020
logo
Nieruchomości niezabudowane Tereny inwestycyjne
Nieruchomość przy ul. Inwestycyjnej o pow. 4,77 ha.

Nieruchomość oddawana jest w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat. cena nieruchomości: 4.000.000 zł netto pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste: 25% ceny nieruchomości ustalonej w przetargu opłaty roczne za użytkowanie wieczyste: 3% ceny nieruchomości ustalonej w przetargu

Opublikowano: 16.03.2020
logo
Tereny zabudowy mieszkaniowej
Nieruchomość w rejonie ul. Cichej

cena nieruchomości: 200.000 zł netto skomunikowanie nieruchomości: Pośrednie, poprzez służebność gruntową (drogę konieczną) która ustanowiona zostanie na działce gminnej nr 2529/113 od ulicy Cichej. Szczegółowy opis i zakres służebności zawarty jest w Zarządz...

Opublikowano: 11.03.2020
logo
Tereny zabudowy mieszkaniowej
2 nieruchomości w rejonie ul. Przyjaźni

cena nieruchomości: - działka nr 2372/126: 90.000 zł netto - działka nr 2373/126: 115.000 zł netto skomunikowanie nieruchomości: od ul. Przyjaźni, pośrednio poprzez służebność gruntową ustanowioną przy sprzedaży nieruchomości na działkach gminnych nr 1420/13...

Opublikowano: 29.01.2020
logo
Nieruchomości zabudowane Tereny zabudowy mieszkaniowej
Nieruchomość przy ul. Bocznej 7

Cena nieruchomości: 160.000 PLN. Zbycie nieruchomości następuje z uwzględnieniem ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.), przy czym: - sprzedaż budynku następuje na warunkach określon...

Opublikowano: 28.01.2020
dodaj
Znajdź
lokalny biznes
Dodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj