Piekary ŚląskieBiznes Oferty inwestycyjneNieruchomości niezabudowane4 działki gruntowe przy ul. Grunwaldzkiej (sprzedaż)

Opublikowano: 22.10.2021

4 działki gruntowe przy ul. Grunwaldzkiej (sprzedaż)

Położenie Nazwa lokalizacji ul. Grunwaldzka
Miasto Piekary Śląskie
Powierzchnia nieruchomości
Kształt działki czworoboki
Oznaczenia geodezyjne Numer działki 2090/115; 2091/115; 2093/115; 2094/115
Księga wieczysta GL1T/00073612/4
Informacje dotyczące nieruchomości Właściciel Gmina Piekary Śląskie
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak - uchwała Nr LIII/629/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 czerwca 2018 r.
Przeznaczenie w MPZP 14-MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Forma zbytu Infrastruktura w ulicy: woda, kanalizacja sanitarna, gaz, prąd
Sprzedaż prawa własności w drodze przetargu TAK - opublikowano wykaz nieruchomości.
Lp. Numer
działki
Powierzchnia Użytek
i klasa gruntu
Nr księgi
wieczystej
Cena netto
działki
1. 2090/115 869 m2 Bz GL1T/00073612/4 150.000 zł
2. 2091/115 841 m2 Bz GL1T/00073612/4 150.000 zł
3. 2093/115 907 m2 Bz GL1T/00073612/4 156.000 zł
4. 2094/115 901 m2 Bz GL1T/00073612/4 160.000 zł

skomunikowanie nieruchomości:
– skomunikowanie nieruchomości z drogą publiczną ulicą Grunwaldzką zapewnione będzie poprzez ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej (drogi koniecznej) na nieruchomości gminnej oznaczonej jako działka nr 2092/115 (obręb Kozłowa Góra, ark. 3-4) stosownie do treści Zarządzenia Nr ORo.0050.630.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 21 października 2021 r.

stan postępowania:
– opublikowano wykaz nieruchomości;
– po upływie terminów w nim wskazanych podjęte zostaną dalsze działania mające na celu ogłoszenie przetargu na sprzedaż poszczególnych działek

MAPA nieruchomości – SIP Miasta Piekary Śląskie.

Szczegółowe informacje:
Wydział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miasta Piekary Śląskie
ul. Bytomska 92, 41 – 940 Piekary Śląskie
pokój 212, tel. 32 77 61 457

dodaj
Znajdź
lokalny biznesDodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj