Piekary ŚląskieBiznes Oferty inwestycyjneTereny zabudowy mieszkaniowejNieruchomość w rejonie ul. Przyjaźni

Opublikowano: 26.08.2020

Nieruchomość w rejonie ul. Przyjaźni

Pliki do pobrania

Położenie Nazwa lokalizacji rejon ul. Przyjaźni
Miasto Piekary Śląskie
Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia terenu 1056 m2
Kształt działki nieregularny, dogodny do zabudowy,
Oznaczenia geodezyjne Numer działki nr 2373/126
Księga wieczysta GL1T/00040598/9
Informacje dotyczące nieruchomości Właściciel Gmina Piekary Śląskie
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego TAK - uchwała Nr XXVI/332/16 z dnia 29 września 2016 r.
Przeznaczenie w MPZP 13 MN - zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna
Forma zbytu Infrastruktura w odległości ok. 50 m sieć wodociągowa, sieć gazowa

cena nieruchomości, która określona była do drugiego przetargu:
– działka nr 2373/126: 94.000 zł netto

skomunikowanie nieruchomości:
od ul. Przyjaźni, pośrednio poprzez służebność gruntową ustanowioną przy sprzedaży nieruchomości na działkach gminnych nr 1420/133 i nr 1421/133 stosownie do Zarządzenia Nr ORo.0050.88.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenie zgody na ustanowienie służebności gruntowej obciążającej nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Piekary Śląskie, objętą księgą wieczystą GL1T/00021572/2.

stan postępowania:
W dniu 26 sierpnia 2020 r. przeprowadzono drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym.
Zarządzenie Nr ORo.0050.438.2020 z dnia 22 lipca 2020 r.

Działki nr 2370/126, nr 2371/126 i nr 2372/126 zostały sprzedane.

MAPA nieruchomości – SIP Miasta Piekary Śląskie.

Szczegółowe informacje:
Wydział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miasta Piekary Śląskie
ul. Bytomska 92, 41 – 940 Piekary Śląskie
pokój 212, tel. 32 77 61 457

Pliki do pobrania

dodaj
Znajdź
lokalny biznesDodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj