Piekary ŚląskieBiznes Oferty inwestycyjneTereny zabudowy mieszkaniowej2 nieruchomości w rejonie ul. Przyjaźni

Opublikowano: 29.01.2020

2 nieruchomości w rejonie ul. Przyjaźni

Pliki do pobrania

Położenie Nazwa lokalizacji rejon ul. Przyjaźni
Miasto Piekary Śląskie
Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia terenu 725 m2 lub 1056 m2
Kształt działki nieregularny, dogodny do zabudowy,
Oznaczenia geodezyjne Numer działki nr 2372/126 lub nr 2373/126
Księga wieczysta GL1T/00040598/9
Informacje dotyczące nieruchomości Właściciel Gmina Piekary Śląskie
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego TAK - uchwała Nr XXVI/332/16 z dnia 29 września 2016 r.
Przeznaczenie w MPZP 13 MN - zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna
Forma zbytu Infrastruktura w odległości ok. 50 m sieć wodociągowa, sieć gazowa
Sprzedaż prawa własności w drodze przetargu TAK - opublikowano wykaz nieruchomości.

cena nieruchomości:
– działka nr 2372/126: 90.000 zł netto
– działka nr 2373/126: 115.000 zł netto

skomunikowanie nieruchomości:
od ul. Przyjaźni, pośrednio poprzez służebność gruntową ustanowioną przy sprzedaży nieruchomości na działkach gminnych nr 1420/133 i nr 1421/133 stosownie do Zarządzenia Nr ORo.0050.88.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenie zgody na ustanowienie służebności gruntowej obciążającej nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Piekary Śląskie, objętą księgą wieczystą GL1T/00021572/2.

stan postępowania:
Dla działek nr 2372/126 i nr 2373/126 opublikowano wykaz nieruchomości – TREŚĆ WYKAZU.
Po upływie terminów w nim wskazanych podjęte zostaną czynności zmierzające do ogłoszenia przetargu.

Działki nr 2370/126 i nr 2371/126 zostały sprzedane.

MAPA nieruchomości – SIP Miasta Piekary Śląskie.

Szczegółowe informacje:
Wydział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miasta Piekary Śląskie
ul. Bytomska 92, 41 – 940 Piekary Śląskie
pokój 212, tel. 32 77 61 457

Pliki do pobrania

dodaj
Znajdź
lokalny biznes
Dodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj