Piekary ŚląskieBiznes Oferty inwestycyjneTereny zabudowy mieszkaniowejNieruchomość przy ul. Darwina.

Opublikowano: 25.05.2017

Nieruchomość przy ul. Darwina.

Położenie Nazwa lokalizacji przy ulicy Darwina
Miasto Piekary Śląskie.
Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia terenu 1005 m2.
Kształt działki wydłużony prostokąt
Oznaczenia geodezyjne Numer działki nr 2531/113
Księga wieczysta GL1T/00099291/5
Informacje dotyczące nieruchomości Właściciel Gmina Piekary Śląskie.
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego TAK. Uchwała Nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym.
Przeznaczenie w MPZP B 23 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Forma zbytu Infrastruktura TAK - sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, sieć elektroenergetyczna.

skomunikowanie nieruchomości:
Działka położona bezpośrednio przy drodze publicznej ul. Darwina.

opis nieruchomości:
Szczegółowy opis nieruchomości zawiera Zarządzenie Nr ORo.0050.391.2017 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 maja 2017 r.

stan postępowania:
W dniu 4 lipca 2017 r. przeprowadzono rokowania które zakończyły się wynikiem negatywnym.
Cena zaproponowana do rokowań: 90.000 zł netto (89,55 zł/m2)

MAPA nieruchomości – SIP Piekary Śląskie

Mapa nieruchomości z infrastrukturą techniczną.

dodaj
Znajdź
lokalny biznes


Dodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj