Piekary ŚląskieBiznes Oferty inwestycyjneNieruchomości niezabudowaneNieruchomość w rejonie ulic Bytomskiej i Solidarności

Opublikowano: 31.08.2017

Nieruchomość w rejonie ulic Bytomskiej i Solidarności

Położenie Nazwa lokalizacji ul. Bytomska, Solidarności
Miasto Piekary Śląskie
Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia terenu 3380 m2
Możliwość powiększenia terenu TAK
Możliwość pomniejszenia terenu NIE
Oznaczenia geodezyjne Numer działki 572/86, 580/86
Księga wieczysta GL1T/00049609/3, GL1T/00071515/0
Informacje dotyczące nieruchomości Właściciel Gmina Piekary Śląskie
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego TAK, Uchwała nr LI/544/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym zatwierdzonego uchwałą Nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2006 r., dla terenów położonych w rejonie ulic: Solidarności i Żwirki w Piekarach Śląskich
Przeznaczenie w MPZP A-UC - tereny usług centrotwórczych.
Forma zbytu
miejsce przetargu Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 92, pok. 207
Data przetargu 14 listopada 2017 r., godz. 10.00

Cena nieruchomości:
700.000 PLN netto.

Skomunikowanie nieruchomości:
Służebność gruntowa (droga konieczna) o szerokości 10 m biegnąca od ul. Bytomskiej w kierunku wschodnim.
Szczegółowy opis służebności gruntowej (drogi koniecznej) zawiera Zarządzenie Nr ORo.0050.269.2017 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenie zgody na ustanowienie służebności gruntowej obciążającej nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Piekary Śląskie, objęte księgami wieczystymi GL1T/00090645/9 i GL1T/00049609/3 oraz obciążającej nieruchomość gruntową będącą przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Piekary Śląskie, objętą księgą wieczystą GL1T/00071515/0

Opis nieruchomości:
Szczegółowy opis nieruchomości zawiera Zarządzenie Nr ORo.0050.636.2017 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Piekarach Śląskich w rejonie ulic Bytomskiej i Solidarności.

Stan postępowania:
W dniu 31 sierpnia 2017 r. ogłoszono drugi przetarg na zbycie nieruchomości.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu opublikowana na stronie www.biznes.piekary.pl.

MAPA nieruchomości – SIP Miasta Piekary Śląskie.

Informacji udziela:
Referat Obrotu Nieruchomościami Wydziału Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 92, pokój 212,
tel. 32 7761 457, 32 3939 416, fax 32 3939 352, e-mail: gn@piekary.pl
www.piekary.pl oraz www.biznes.piekary.pl

dodaj
Znajdź
lokalny biznes


Dodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj