Piekary ŚląskieBiznes OgłoszeniaWykazy nieruchomościWykaz nieruchomości (lokal)

Opublikowano: 01.09.2017

Wykaz nieruchomości (lokal)

Wykaz nieruchomości (lokal).

Prezydent Miasta Piekary Śląskie na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 póżn. zm.) informuje iż w siedzibie Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej nr 84 wywieszono do publicznej wiadomości:

  • wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Jana Kochanowskiego 14/2, przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą udziału w prawie własności ułamkowej, niewydzielonej części działki gruntu.

Pełna treść wykazów dostępna jest na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekary Śląskie pod adresem www.bip.piekary.pl

Niezbędnych informacji udziela się pod numerem telefonu 32 39 39 416
lub w siedzibie Urzędu Miasta, ul. Bytomska 92 – II piętro, pokój nr 212.

dodaj
Znajdź
lokalny biznes


Dodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj