Piekary ŚląskieBiznes OgłoszeniaWykazy nieruchomościWykazy nieruchomości.

Opublikowano: 21.08.2017

Wykazy nieruchomości.

Wykazy nieruchomości..

Prezydent Miasta Piekary Śląskie na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 póżn. zm.) informuje iż w siedzibie Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej nr 84 i nr 92 wywieszono do publicznej wiadomości:

  • wykaz obejmujący lokal użytkowy, położony w Piekarach Śląskich przy ulicy Śląskiej 5, przeznaczony do oddania w najem w drodze przetargu,
  • dwa wykazy obejmujące nieruchomości gruntowe, położone w Piekarach Śląskich przy ulicy Józefa Sowińskiego, przeznaczone do oddania w dzierżawę w drodze przetargów,
  • wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w Piekarach Śląskich przy ulicy Przemysłowej, przeznaczone do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony,
  • wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Władysława Sikorskiego, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

 

Pełna treść wykazów dostępna jest na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekary Śląskie pod adresem www.bip.piekary.pl

Niezbędnych informacji udziela się pod numerem telefonu 32 39 39 343
lub w siedzibie Urzędu Miasta, ul. Bytomska 92 – II piętro, pokój nr 201.

dodaj
Znajdź
lokalny biznes


Dodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj