Piekary ŚląskieBiznes OgłoszeniaWykazy nieruchomościWykazy nieruchomości (działki)

Opublikowano: 21.08.2017

Wykazy nieruchomości (działki)

Wykazy nieruchomości (działki).

Prezydent Miasta Piekary Śląskie na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej nr 84 i nr 92 wywieszono do publicznej wiadomości:

– wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Piekarach Śląskich w rejonie ulic Skłodowskiej-Curie i Partyzantów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu,

– wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Armii Krajowej w Piekarach Śląskich przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej niewydzielonej części działki gruntu stanowiącej drogi dojazdowe i obejścia do zespołu garaży.

Pełna treść wykazów dostępna jest na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekary Śląskie pod adresem www.bip.piekary.pl

Niezbędnych informacji udziela się pod numerem telefonu 32 7761 457
lub w siedzibie Urzędu Miasta, ul. Bytomska 92 (II piętro, pokój 212).

dodaj
Znajdź
lokalny biznes


Dodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj