Piekary ŚląskieBiznes OgłoszeniaWykazy nieruchomościWykazy nieruchomości (sprzedaż gruntu i lokalu, najem lokalu użytkowego)

Opublikowano: 09.01.2020

Wykazy nieruchomości (sprzedaż gruntu i lokalu, najem lokalu użytkowego)

Wykazy nieruchomości (sprzedaż gruntu i lokalu, najem lokalu użytkowego).

Prezydent Miasta Piekary Śląskie na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej nr 84 i 92 wywieszono do publicznej wiadomości:

 

  • wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Piotra Skargi 53/6, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą udziału w prawie własności ułamkowej, niewydzielonej części działki gruntu,
  •  wykaz obejmujący lokal użytkowy, położony w Piekarach Śląskich przy ulicy Gen. Jerzego Ziętka 23, przeznaczony do oddania w najem w drodze przetargu,
  •  wykaz obejmujący niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich w rejonie ulicy Dębowej i Jaworowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu.

 

Pełna treść wykazów dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie pod adresem www.biznes.piekary.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekary Śląskie pod adresem www.bip.piekary.pl

Niezbędnych informacji udziela się pod numerem telefonu 32 39 39 343 (dzierżawa, sprzedaż gruntu), 32 77 61 457 (sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy) lub w siedzibie Urzędu Miasta, ul. Bytomska 92 – II piętro, pokój 201 (dzierżawa, sprzedaż gruntu), pokój 212 (sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy).

dodaj
Znajdź
lokalny biznes
Dodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj