Piekary ŚląskieBiznes OgłoszeniaWykazy nieruchomościWykazy nieruchomości (sprzedaż lokali na rzecz najemców)

Opublikowano: 18.09.2020

Wykazy nieruchomości (sprzedaż lokali na rzecz najemców)

Wykazy nieruchomości (sprzedaż lokali na rzecz najemców).

Prezydent Miasta Piekary Śląskie na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej nr 84 i 92 wywieszono do publicznej wiadomości:

  • wykazy obejmujące nieruchomości lokalowe, położone w Piekarach Śląskich przy ul. Ofiar Katynia 10/I/15, ul. Bytomskiej 91/II/5 i ul. Teodora Heneczka 1/III/9 przeznaczone do sprzedaży na rzecz najemców wraz ze sprzedażą udziałów w prawie własności ułamkowej, niewydzielonej części działek gruntu.

Pełna treść wykazów dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie
pod adresem www.biznes.piekary.pl
oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekary Śląskie
pod adresem www.bip.piekary.pl

Niezbędnych informacji udziela się pod numerem telefonu 32 77 61 457
lub w siedzibie Urzędu Miasta, ul. Bytomska 92 – II piętro, pokój nr 212.

Piekary Śląskie, dnia 18 września 2020 r.

dodaj
Znajdź
lokalny biznesDodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj