Piekary ŚląskieBiznes Oferty inwestycyjneInvestitionsbereiche

Investitionsbereiche

logo
Investitionsbereiche Nieruchomości niezabudowane
Tereny Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Piekarach Śląskich

OPIS NIERUCHOMOŚCI: Tereny inwestycyjne włączone do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Tyskiej położone w Piekarach Śląskich, pomiędzy ul. Podmiejską stanowiącą część obwodnicy Piekar Śląskich oraz północnej obwodnicy miasta Bytom (Wrocław – Gliwice – ...

Veröffentlicht: 30.11.2017
dodaj
ZFinden Sie lokale
Unternehmen


Fügen Sie Ihr Unternehmen in das Verzeichnis lokanych Unternehmen und Unternehmer
dodaj