Piekary ŚląskieBiznes Oferty inwestycyjneNieruchomości niezabudowaneNieruchomość przy ul. Bytomskiej

Veröffentlicht: 12.07.2017

Nieruchomość przy ul. Bytomskiej

Lage Ortsnamen ul. Bytomska, rejon ronda Kopalni "Julian".
Stadt Piekary Śląskie
Grundstücksfläche Die maximale zur Verfügung stehende Oberfläche 0,2249 ha.
Geodätische Markierung
Księga wieczysta GL1T/00099850/2.
Objektinformationen Eigentümer Gmina Piekary Śląskie.

Forma zbycia:
Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.

Przeznaczenie w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego:
A 33 U – tereny usług oraz A 35 Z – tereny zieleni nieurządzonej (około 200 m).
Uchwała Nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2006 r.
Skomunikowanie nieruchomości:
Pośrednio od ulicy Bytomskiej (rondo Kopalni “Julian) poprzez służebność gruntową na działce nr 485/130.

Opis nieruchomości:
Szczegółowy opis zawiera wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr ORo.0050.247.2017 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 marca 2017 r.

Stan postępowania:
Opublikowano wykaz nieruchomości – Zarządzenie Nr ORo.0050.247.2017 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 marca 2017 r.
Po upływie terminów wynikających z wykazu podjęte zostaną czynności mające na celu ogłoszenie przetargu.

Cena nieruchomości: 520.000 PLN netto.

MAPA Nieruchomości – SIP Piekary Śląskie

dodaj
ZFinden Sie lokale
Unternehmen


Fügen Sie Ihr Unternehmen in das Verzeichnis lokanych Unternehmen und Unternehmer
dodaj