Piekary ŚląskieBiznes OgłoszeniaWykazy nieruchomościWykazy nieruchomości (lokale)

Opublikowano: 28.08.2017

Wykazy nieruchomości (lokale)

Wykazy nieruchomości (lokale).

Prezydent Miasta Piekary Śląskie na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 póżn. zm.) informuje iż w siedzibie Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej nr 84 wywieszono do publicznej wiadomości:

  • dwa wykazy obejmujące nieruchomości lokalowe, położone w Piekarach Śląskich przy ulicy Królowej Jadwigi 1/II/13 oraz Alojzjanów 2/III/10, przeznaczone do sprzedaży na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej, niewydzielonej części działki gruntu.

Pełna treść wykazów dostępna jest na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekary Śląskie pod adresem www.bip.piekary.pl

Niezbędnych informacji udziela się pod numerem telefonu 32 39 39 416
lub w siedzibie Urzędu Miasta, ul. Bytomska 92 – II piętro, pokój nr 212.

dodaj
Znajdź
lokalny biznes


Dodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj