Piekary ŚląskieBiznes OgłoszeniaWykazy nieruchomościWykazy nieruchomości (dzierżawa)

Opublikowano: 06.11.2020

Wykazy nieruchomości (dzierżawa)

Wykazy nieruchomości (dzierżawa).

Prezydent Miasta Piekary Śląskie na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)  informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej nr 84 i nr 92 wywieszono do publicznej wiadomości:
-  wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Bytomskiej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat,
 – wykaz obejmujący lokal użytkowy, położony w Piekarach Śląskich przy ulicy generała Stanisława Maczka 13, przeznaczony do oddania w najem w drodze przetargu,
 – wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych na terenie miasta Piekary Śląskie, przeznaczonych do oddania  w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
na okres 3 lat.
-  wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Przemysłowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.
Pełna treść wykazów dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie
pod adresem www.biznes.piekary.pl
oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekary Śląskie
pod adresem www.bip.piekary.pl
Niezbędnych informacji udziela się pod numerem telefonu 32 39 39 343
lub w siedzibie Urzędu Miasta, ul. Bytomska 92 (II piętro, pokój 208).
dodaj
Znajdź
lokalny biznesDodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj