Piekary ŚląskieBiznes Bez kategoriiNowy formularz dla firm rozliczających dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w ramach tarczy antykryzysowej

Opublikowano: 23-07-2020 Autor: piekary

Nowy formularz dla firm rozliczających dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w ramach tarczy antykryzysowej

A A A

Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich informuje Przedsiębiorców korzystających ze środków pochodzących z Tarczy Antykryzysowej na potrzeby wynagrodzeń pracowników o nowym wzorze formularza rozliczeniowego.

Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich informuje, że Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udostępnił nowy FORMULARZ ROLICZENIOWY do Umów zawartych w ramach:

Art. 15zzb: dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19

Art. 15zze: dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19

Art. 15zze2: dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnych osób prawnych i ich jednostek organizacyjnych w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19

Z otrzymanych środków należy rozliczyć się w terminie 30 dni po upływie okresu obowiązywania umowy (30 dni po upływie otrzymania ostatniej transzy dofinasowania za okres objęty umową).

Najnowsze aktualności
Wszystkie aktualności