Piekary ŚląskieBiznes Bez kategoriiNabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Opublikowano: 22-06-2021 Autor: piekary

Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

A A A

Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego. Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu 5.07.2021 r. w godzinach od 8.00 do 15.00.

Wnioski przyjmowane będą:
1. w formie papierowej
(podpisane przez osobę/y upoważnioną/e) – wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można przesłać pocztą bądź przesyłką kurierską, lub złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich do skrzynki podawczej mieszczącej się w poczekalni Urzędu. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską decyduje data wpływu wniosku do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich.

2. w formie elektronicznej (podpisane podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad określonych w przepisach dotyczących podpisu elektronicznego, lub podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) należy wysłać za pomocą systemu praca.gov.pl lub ePUAP (www.epuap.pl) na adres skrzynki podawczej “/puppiekary/SkrytkaESP” (z katalogu spraw wybieramy pozycję “Pismo ogólne do podmiotu publicznego” adresując wniosek wraz z załącznikami na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich).

Wnioski złożone w jakikolwiek inny sposób niż określony w niniejszym komunikacie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż dostępny limit środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego wynosi 30 000 zł.

Więcej informacji nt. naboru oraz przeznaczenia środków w ramach KFS dostępne jest na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich.

Najnowsze aktualności
Wszystkie aktualności