Piekary ŚląskieBiznes Bez kategoriiProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Brzeziny Śląskie

Opublikowano: 27-06-2019 Autor: acuda

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Brzeziny Śląskie

A A A

Urząd Miasta Piekary Śląskie zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Brzeziny Śląskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Od 5 lipca do 2 sierpnia w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 92, w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Referacie Budownictwa i Planowania Przestrzennego (pokój 213), w godzinach urzędowania, będzie można zobaczyć miejscowe plany zagospodarowania dla obszaru Brzeziny Śląskie. Projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dostępne będą również w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach, odbędzie się 11 lipca o godz. 14:00 w Urzędzie Miasta przy ul. Bytomskiej 84, w pokoju 201.

Więcej informacji znajduje się w załączonym obwieszczeniu Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.

Najnowsze aktualności
Wszystkie aktualności