Piekary ŚląskieBiznes Bez kategoriiWykaz podatników VAT – Biała Lista

Opublikowano: 11-09-2019 Autor: acuda

Wykaz podatników VAT – Biała Lista

A A A

Od 1 września 2019 r. działa bezpłatny i elektroniczny zbiór danych o podatnikach VAT, zawiera on listę podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Pomaga on w weryfikacji kontrahentów zapewnia bezpieczeństwo transakcji. Przedsiębiorca może uzyskać informację o aktualnym statusie rejestracji swojego partnera biznesowego, a także sprawdzić jakie zmiany w strukturze firmy odbywały się na przestrzeni pięciu lat.

Wykaz podatników VAT zawiera:

– nazwę firmy lub imię i nazwisko,
–  numer NIP,
– status,
– numer REGON,
–  numer w KRS,
–  adres firmy,
– numer rachunku rozliczeniowego oraz imiennego rachunku w SKOK.

Rachunki, które znajdują się w Wykazie, pobierane są z baz danych KAS. Są to numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, które przedsiębiorca podaje przy zakładaniu firmy w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS) albo za pośrednictwem CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej).

Kolejne zmiany zostaną wprowadzone z dniem 1 stycznia 2020 r. od tego dnia podatnicy będą mieli obowiązek zapłaty faktury o wartości powyżej 15 000 zł wystawionej przez podatnika VAT czynnego na rachunek zamieszczony w Wykazie podatników VAT.  W przypadku kiedy przedsiębiorca dokona zapłaty na inny rachunek nie będzie miał prawa do rozliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, jak również poniesie odpowiedzialność solidarną za zaległości sprzedawcy w podatku VAT. Istnieje jednak możliwość uniknięcia konsekwencji, przedsiębiorca może w ciągu trzech dni złożyć zawiadomienie do Urzędu Skarbowego o numerze rachunku spoza wykazu, na który został zlecony przelew. Jeżeli podatnik zapłaci na rachunek spoza Wykazu, ale zastosuje mechanizm podzielonej płatności, wówczas nie poniesie odpowiedzialności solidarnej za zaległości sprzedawcy w podatku VAT.

W Wykazie udostępniane są wyłącznie rachunki rozliczeniowe oraz imienne rachunki w SKOK otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W Wykazie nie znajdują się rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (tzw. ROR).

Brak rachunku w Wykazie może więc oznaczać, że kontrahent korzysta w rozliczeniach firmowych z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (tzw. ROR) lub nie zgłosił rachunku rozliczeniowego, czy też rachunku imiennego w SKOK w formularzu zgłoszeniowym CEIDG/NIP.

Aby uniknąć konsekwencji związanych z płatnościami za faktury powyżej 15 000 zł na rachunek spoza Wykazu, przedsiębiorca powinien poinformować urząd skarbowy właściwy dla wystawcy faktury w ciągu 3 dni o numerze rachunku spoza Wykazu, na który dokonał transakcji.

Przedsiębiorca, który przyjmuje płatności powyżej 15 000 zł powinien sprawdzić w Wykazie, czy numery rachunków firmy zgłoszone w urzędzie skarbowym albo za pośrednictwem CEIDG są prawidłowe.

Jeżeli przedsiębiorca posiada rachunek rozliczeniowy, którego nie ma w Wykazie, a chciałby, żeby się tam znalazł powinien:

–  wpisać numer rachunku rozliczeniowego przy wypełnianiu formularza zmianowego w CEIDG,
–  poinformować urząd skarbowy (właściwy ze względu na siedzibę spółki) na formularzu NIP-8 (podmiot wpisany do KRS) lub NIP-2 (np. spółka cywilna) lub NIP-7 (osoba fizyczna nie podlegająca rejestracji w CEiDG).

Źródło: https://www.gov.pl/web/kas/jeden-wykaz-podatnikow-vat-juz-dostepny
Zdjęcie: www.gov.pl

Najnowsze aktualności
Wszystkie aktualności