Piekary ŚląskieBiznes Bez kategoriiOdwołanie przetargów na Pielgrzymki

Opublikowano: 25-03-2020 Autor: jwojtas

Odwołanie przetargów na Pielgrzymki

A A A

INFORMACJA
o odwołaniu przetargów
na oddanie w dzierżawę, na okres dwóch dni nieruchomości gruntowych,
położonych w Piekarach Śląskich wzdłuż
ulicy Bytomskiej,
obejmujących strefy “A”
, „B”, „C” i „D”

Prezydent Miasta Piekary Śląskie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)

o d w o ł u j e

pierwsze przetargi ustne, nieograniczone na oddanie w dzierżawę na okres dwóch dni nieruchomości gruntowych, położonych w Piekarach Śląskich wzdłuż ulicy Bytomskiej, obejmujących strefy “A”, „B”, „C” i „D”, które miały odbyć się w dniu 6 kwietnia 2020 roku od godziny 10.00 w Sali Widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich przy ulicy Bytomskiej 73.

Przetargi odwołuje się z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Szczegółowych informacji o przetargach udziela:

Referat Obrotu Nieruchomościami Wydziału Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miasta Piekary Śląskie
tel. 32 3939 343 lub 32 7761 457
e-mail: gn@piekary.pl

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr ORo.0050.205.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 marca 2020 r.

Najnowsze aktualności
Wszystkie aktualności