Piekary ŚląskieBiznes Bez kategoriiPUP Piekary Śląskie informuje o środkach na refundacje w ramach PFRON

Opublikowano: 15-07-2020 Autor: piekary

PUP Piekary Śląskie informuje o środkach na refundacje w ramach PFRON

A A A

Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich posiada środki na refundację działań podejmowanych w ramach PFRON.

W związku z Uchwałą Nr XXI/250/20 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 29.04.2020r., Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich informuje o posiadanych środkach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Łączny limit środków przeznaczonych na w/w cel wynosi 50.000 zł.

Regulaminy, wnioski oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stanowiskach pracowników Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

Anna Blachel, nr. tel. 32 381 58 91 wew. 217, e-mail: ablachel@puppiekary.pl, sekretariat@puppiekary.pl

Najnowsze aktualności
Wszystkie aktualności